KUUSEKÄBIKE (16 last vanuses 5-7 a.)

Rühma telefon 5678 4131

Õpetaja Hellika Lääts

Õpetaja Anneli Schütz

Õpetaja abi Grete Pent

Liikumisõpetaja Stelle Luik

Muusikaõpetaja Mai Joorits

Robootikaõpetaja Maarja Kask

Ujumisõpetaja Maarika Maurer

Rahvatantsuõpetaja Marje Heiskonen

KUUSEKÄBIKE

Kuusekäbike, kuusekäbike,
ladvas punetad, ise vaigune.
Seemneid sala hõlma all hoiad,
kuni neil kasvavad tiivad laiad.

Tuul kaugele kannab, kui käbi puhkeb,
tilluke seeme saab kuuseks uhkeks.
Väikesed sobivad jõulupuudeks,
suured kütte- ja tarbepuudeks.

Käbikest kaua veel lebab maas,
sellega edukalt mängida saab.
Meisterda loomi või pallisid tee,
jõulupuu otsa saab toreda kee.