Liikumisravi ehk füsioteraapia

Füsioterapeut:

  • hindab tervishoiutöötajaga koostöös tugi-liikumisaparaadi seisundit;
  • koostab spetsiaalse raviprogrammi, mis vastab lapse vajadustele ja on talle jõukohane;
  • jälgib raviprotsessi ja muudab eelnevalt koostatud programmi, kui see on vajalik;
  • aitab perekonnal aru saada lapse probleemidest ning mõista, kas ja millal on vaja pakkuda abi;
  • annab lapsevanemale nõu õigete harjutuste ja abivahendite valimisel;
  • annab soovitusi, milliste teiste erialaspetsialistide poole pöörduda probleemi paremaks lahendamiseks (manuaalterapeut, tegevusterapeut, jne).