2019/2020. õppeaasta põhieesmärgid:

  • Meid ümbritseva looduskeskkonna tundmine, hoidmine ja väärtustamine läbi aktiivse ja regulaarse õuesõppe
  • Kaasaegsete innovaatiliste meetodite, sealhulgas hariduslike robootiliste vahendite kasutamine õppetöö läbiviimisel
  • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine ja lapsevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevuse protsessi läbi ELIIS-i keskkonna
  • Laste tervislike eluviiside- ja hoiakute kujunemise toetamine