Vastavalt Põltsamaa valla kriiskomisjoni otsusele (13.03.2020, protkoll nr. 8) lubatakse esmaspäevast, 18. maist lasteaeda võtta vastu kuni 10 last ühe rühma kohta.
  • Tõrukese lasteaias on avatud 8 rühma.
  • Laste rühmadesse vastuvõttu korraldab lasteaia direktor (tel 5211979).
  • Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras nende perede lapsed, kelle mõlemad vanemad töötavad või peres on tekkinud ootamatu ja vältimatu olukord, mistõttu vajab laps lasteaiakohta.
  • Laste vastuvõtmine lasteaeda ja koju saatmine toimub ainult lasteaia õuealal.

______________________________________________________________________________________

Põltsamaa Vallavalitsus tunnistas kehtetuks 02.03.2020 korraldused nr 2-3/2020/84 ja 2-3/2020/85 „Lasteaia ajutine sulgemine“ Lasteaia MARI ja Põltsamaa Lasteaia Tõruke ajutise sulgemise kohta suvise kollektiivpuhkuse ajaks.

Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 korralduste nr 2-3202084 ja 2-3202085 kehtetuks tunnistamine

NB! Suvised rühmad komplekteeritakse vanemate poolt täidetud küsimustiku alusel. Juhul, kui on tekkinud muutusi seoses teie töö ja elukorraldusega, siis palun andke sellest teada direktorile mai kuu jooksul.

__________________________________________________________________________________

Meil on rõõm teatada, et on valminud e-kogumikuna meie lasteaia uus õppevara Tahan tõruna veereda. Põltsamaa Tõrukese lasteaia uued lood. Kogumikus on 17 erinevat lugu, mis kajastavad meie lasteaia töid ja tegemisi. Täname kõiki autoreid oma kogemuste jagamise eest! Head lugemist!

______________________________________________________________________________________

Põltsamaa Vallavalitsus otsustas eriolukorra tõttu mitte nõuda lapsevanematelt lasteaiakoha kasutamise eest kohatasu, kui laps tegelikult lasteaias ei viibi.
Kohatasust on lapsevanemad vabastatud 16. märtsist 30. aprillini. Märtsikuu eest tasutud arveid käsitletakse ettemaksuna.
_______________________________________________________________________________________

2019/2020 ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA

(Täieneb jooksvalt, võib tulla muudatusi)

NB! Seoses eriolukorraga jäävad planeeritud üritused ära või on muutunud kuupäevad!

  • Vahtraninakese rühma mängupäev+ tunnistuste üleandmine 03.06
  • Tallinna loomaaia külastus (koolieelikud) 18.08