Põltsamaa Vallavalitsus tunnistas kehtetuks 02.03.2020 korraldused nr 2-3/2020/84 ja 2-3/2020/85 „Lasteaia ajutine sulgemine“ Lasteaia MARI ja Põltsamaa Lasteaia Tõruke ajutise sulgemise kohta suvise kollektiivpuhkuse ajaks. Põltsamaa Vallavalitsuse 02.03.2020 korralduste nr 2-3202084 ja 2-3202085 kehtetuks tunnistamine

NB! Suvised rühmad komplekteeritakse vanemate poolt maikuus täidetud küsimustiku alusel. Juhul kui on tekkinud muutusi seoses teie töö ja elukorraldusega, siis palun andke sellest teada direktorile  tel 5211979.

Jooksvat infot avatud rühmade ja töökorralduse kohta jagatakse vanematele ELIISi keskkonna kaudu.

____________________________________________________________________________________

Meil on rõõm teatada, et on valminud e-kogumikuna meie lasteaia uus õppevara Tahan tõruna veereda. Põltsamaa Tõrukese lasteaia uued lood. Kogumikus on 17 erinevat lugu, mis kajastavad meie lasteaia töid ja tegemisi. Täname kõiki autoreid oma kogemuste jagamise eest! Head lugemist!

______________________________________________________________________________________

2019/2020 ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA

  • Tallinna loomaaia külastus (koolieelikud) 18.08