Põltsamaa Lasteaed Tõruke 2020/2021. õa hoolekogu koosseis:

 1. KAIE NÕMMIKSAAR Tammetõrukese rühma esindaja
 2. KADI KIPPEL Vahtraninakese rühma esindaja
 3. ANNELY SÄÄSK Kuusekäbikese rühma esindaja
 4. RAUL PÄRNASALU Männikäbikese rühma esindaja
 5. MARGIT TÕNISSON Pajutibukese rühma esindaja
 6. JAAN LIMBERG Kaseurvakese rühma esindaja
 7. TAIMI RAO Pähklikese rühma esindaja
 8. KÄTLIN MATTIS Kastanimunakese rühma esindaja
 9. ELISE PILD Pihlamarjakese rühma esindaja
 10. ANNIKA KIISEL Pärnaõiekese rühma esindaja
 11. MELANII KUUSK Õunakese rühma esindaja
 12. MARGE TERAS Tõrukese lasteaia õpetajate esindaja
 13. KALEV PIKVER Põltsamaa Vallavolikogu esindaja

Põltsamaa Lasteaia Tõruke hoolekogu koosseisu kinnitamine- Põltsamaa Vallavalitsuse KORRALDUS 05.10.2020 nr 2-3/2020/304