Põltsamaa Lasteaed Tõruke võimaldab lastele logopeedilist ja eripedagoogilist abi.

Erivajadustega lastega töötavad igapäevaselt tervishoiutöötaja/massöör, eripedagoog-logopeed, füsioterapeut.