Turvalisuse hindamise töögrupp (ametikohtade järgi):

  • direktor
  • õppealajuhataja
  • majandusjuhataja
  • tervishoiutöötaja
  • tehnik
  • hoolekogu esindaja
  • vanema sõimerühma õpetaja